திருச்சி மண்டல விளையாட்டு போட்டிகள் - ஏப்ரல் 2017

வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை 
திருச்சி மண்டல விளையாட்டு போட்டிகள் - ஏப்ரல் 2017
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் - அரியலூர் 
நாள் : 05-04-2017 முதல் 07-04-2017வரை 
இடம் : மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம் அரியலூர்        1. DINAMALAR VIDEO - CLICK ME 

     2.  DINAMALAR VIDEO - CLICK  ME 


புகைப்படங்கள் அனைத்தும் விரைவில் ....... 

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY