வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை மாநில விளையாட்டுப்போட்டிகள் - 2015-2016

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை 
மாநில விளையாட்டுப்போட்டிகள் - 2015-2016
நாட்கள் :07-06-2016 To 09-06-2016
திருச்சி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம்..
BHEL நேரு ஸ்டேடியம் 
திருவரம்பூர்  
திருச்சி. 14

உயர்ந்த கல்வி ...
தரமான தொழில் ...
சிறப்பான விளையாட்டு ..
நிலையான வேலை ..
அமைந்திட 
இன்றே
ONLINE ல் APPLY செய்யுங்கள் ..

http://www.skilltraining.tn.gov.in/itia2016National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY