நிலவேம்பு கசாயம் மாணவர்களுக்கு வழங்குதல்

நிலவேம்பு கசாயம்
நாட்டு  நலப்பணி திட்டம் மூலம் FEEL TRUST உடன் இணைந்து மாணவர்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி திருச்சி அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது ..


National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY