மரம் நடும் நிகழ்ச்சி - 07-12-2015

இன்று ( 07-12-2015 ) திருச்சி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் திருச்சி மண்டல இணை இயக்குனர் அவர்கள் மரம் நடும் நிகழ்ச்சியில் துணை இயக்குனர் ,ஆசிரியர்கள் ,அலுவலர்களுடன் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார் ..

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY