NATIONAL SERVICE SCHEME

          NATIONAL SERVICE SCHEME
              நாட்டு நலப்பணி திட்டம் 

திருச்சி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய மாணவர்களின் நாட்டு நலப்பணி திட்ட சிறப்பு முகாம் நடராஜாபுரத்தில் 25-03-2015 முதல் 31-03-2015 வரை நடைபெறுகிறது.

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY