மரம் வளர்ப்போம் ! மழை பெறுவோம் !! மண் வளம் காப்போம் !!!

மரம் வளர்ப்போம் ! மழை  பெறுவோம் !! மண் வளம் காப்போம் !!!
இன்று எங்கள் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் மரம் நாடு விழாவில் திருச்சி மண்டல இணை இயக்குனர் , IMC CHAIRMAN BHEL .மற்றும் எங்கள் துணை இயக்குனர் ,ஆசிரியர்கள் ,மாணவர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு  விழாவை சிறப்பித்தனர் .National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY