முதல்வர் இரா.குமார்.BE அவர்கள் அரசு பணி ஓய்வு பெற்றார்

                                                    கரூர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தின்   முதல்வர் இரா.குமார்.BE  அவர்கள் 30-11-2014 அன்று அரசு பணி ஓய்வு பெறுவதை முன்னிட்டு அவருக்கு 27-11-2014 அன்று அனைத்து முதல்வர்கள், ஆசிரியர்கள்   தங்கள் பாராடுதலையும் ,வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தனர் .
National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY