திருச்சி மண்டல இணை இயக்குனர் அவர்களே வருக, வருக

திருச்சி மண்டல இணை இயக்குனர் அவர்களே வருக! வருக !!
                  
         எங்கள் திருச்சி மண்டல வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறைக்கு மாறுதலில் இன்று ( 30-10-2014)  பணியேற்கும் எங்கள் திருச்சி மண்டல இணை இயக்குனர் அவர்களை முதல்வர் ,ஆசிரியர்கள் ,அலுவலர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அனைவரும் அன்புடன் இருகரம் கூப்பி வருக !வருக !!என அன்புடன் வரவேற்கிறோம் .

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY