கடலூர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான கவுன்சிலிங் -2014

                                                   இன்று (16-07-2014) கடலூர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான கவுன்சிலிங் முதல்வர் தலைமையில் சிறப்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது
National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY