மகளிர் தினம் வாழ்த்துக்கள்


                            மகளிர் தினம் வாழ்த்துக்கள் 


 அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் 

பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவிகளுக்கும் 

உலகில் உள்ள அனைத்து மகளிருக்கும் எங்கள் 

இணை இயக்குனர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் 

மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் 


எங்கள் திருச்சி அரசு தொழிற்பயிற்சியின் FITTER TRADE செய்முறை பயிற்சிகள் National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY