பொங்கல் பண்டிகை -கரூர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில்


   அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் 
                                                       
                                               இன்று   கரூர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் மாணவிகள் சிறப்பாக இனிப்பு பொங்கல் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் .National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY