APTITUTE அறிமுக வகுப்பு - திருச்சி புத்தூர் பிஷப்ஹீபர் கல்லூரி


APTITUTE அறிமுக வகுப்பு - திருச்சி புத்தூர் பிஷப்ஹீபர் கல்லூரி
                                 திருச்சி புத்தூர் பிஷப்ஹீபர் கல்லூரியின் BBA இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு APTITUTE (REASONING & NUMERICAL ) அறிமுக வகுப்பானது இன்று 29-01-2014  எங்கள் அகாடமியினால்  கல்லூரி விரிவுரையாளர்கள்  மற்றும் ஆசிரியர்கள் முன்னிலையில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது .

                           இந்த அறிமுக வகுப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்த ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும்  எங்கள் அகாடமியின் நன்றி  கலந்த வணக்கத்தை அன்புடன் தெரிவிக்கிறோம்.

                                                          நன்றி ...

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY