திருச்சி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பெண்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி


திருச்சி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் ஆசிரியர் திரு.சி.சந்திரகுமார், உ.ப.அ. அவர்கள்

 பெண் பயிற்சியாளர்களுக்கு சிறப்பு  பயிற்சி ஊக்கவித்தப் போது எடுத்த படம்.
வாழ்க !வளர்க !!National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY