23-05-2013 அன்று திருச்சி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் இயக்குனர் அவர்களின் ஆய்வு


                              DIRECTOR INSPECTION ON 23-05-2013 IN 
                                 TRICHY GOVT ITI

23-05-2013 அன்று திருச்சி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் இயக்குனர் அவர்களின் ஆய்வு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY