தமிழக அரசு தொழிற்பயிற்சி மாணவர்களுக்கு அனைத்து சிறப்பு சலுகைகளும் வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் இதயதெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு எங்கள்  துணை இயக்குனர்  , ஆசிரியர்கள், மாணவர்களின்  சிரம் தாழ்த்திய நன்றிகள் ..  நன்றி.. நன்றி.. நன்றி..                                                                                                

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY