இலவச கண் பரிசோதனை முகம்

 செய்திகள்(14)

இன்று (04-10-2012) திருச்சி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில்  NSS மற்றும் VASAN EYE CARE இணைந்து நடத்தும் இலவச கண் பரிசோதனை முகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது .


National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY