இன்று (10-10-2012) திருச்சி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் எங்கள் முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஊழியர்கள் கூட்டம் ( STAFF MEETING)
மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது .








National Anthem



J.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY