திருச்சி அரசு தொழிற்பயிற்சி மாணவர்களின் புதிய படைப்பு .

ஒரு CHALK PIECE ல் எந்தவிதமான இணைப்பும் இல்லாமல் CHAIN LINKஐ தயாரித்துள்ளனர்.


National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY